Witamy w firmie ekoMTB sp. z o. o.

Firma ekoMTB sp. z o. o. specjalizuje się w demontażach i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest. Naszymi klientami są gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prywatne.

Demontujemy i utylizujemy wszystkie rodzaje azbestu. Do najczęściej spotykanych należą: eternit falisty, płytki "caro", płyty elewacyjne płaskie, rury kanalizacji deszczowej, kanały wentylacyjne, rury zsypowe.

Nasza firma posiada pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności na podstawie zatwierdzonego przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego programu gospodarki odpadami, oraz decyzję na transport odpadów niebezpiecznych - azbestowych.

Nasz zespół wyspecjalizowanych pracowników posiada przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i transporcie materiałów zawierających azbest. Nasze prace wykonujemy przy zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz specjalistycznego sprzętu, który otrzymał odpowiednie certyfikaty dotyczące pracy z azbestem.

Na wszystkie nasze usługi jesteśmy zobowiązani do wystawienia faktury VAT. Dodatkowo w przypadku demontażu klient otrzymuje oświadczenie o prawidłowym wykonaniu robót z azbestem zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki a w wypadku samego odbioru i unieszkodliwienia odpadu - kartę przekazania odpadu.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług.